PowerShell ile Mevcut Bir Vnet icine Yeni Bir Address Space ve Subnet Eklemek

Mevcut durumdaki Virtual Network’unuze yeni bir adres blogu eklemek ve bu yeni blok icinden yeni bir subnet olusturmak isterseniz asagiki komutlari kullanabilirsiniz.

$vnet = Get-AzVirtualNetwork -Name hub-vnet -ResourceGroupName hub-network
$vnet.AddressSpace.AddressPrefixes.Add(“20.0.0.0/8”)
$YeniSubnet = New-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name YeniSubnet -AddressPrefix “20.1.2.0/24”
$vnet.Subnets.Add($YeniSubnet)
$vnet | Set-AzVirtualNetwork

Sonuc asagidaki gibi