PowerShell ile mevcut bir TXT dosyasi icine yeni satir eklemek

get-content D:\temp\test.txt

“`Satir2” | out-file D:\temp\test.txt -Append

Burada unutulmamasi gereken nokta en bastaki “`” isareti elbette!