PowerShell ile Fonksiyon Islemleri – 9 – Fonksiyonlar icinde ArgumentCompletions ile Parametre Degerlerini Otomatik Tamamlatmak

Bir fonksiyonunu parametre degerlerinin dinamik bir sekilde belirlenmesini saglar. Ornegin bir fonksiyon icinde dosyaAdi ismindeki degiskenin degerinin, spesifik bir klasor icindeki dosyalarin isimlerinden biri olarak kullanilmasini isteyebiliriz.

function Dosya-Bul {
  Param(
    [Parameter(Mandatory)]
    [ArgumentCompleter( {
      param ( $commandName,
          $parameterName,
          $wordToComplete,
          $commandAst,
          $fakeBoundParameters )
      Set-Location C:\temp
      (Get-ChildItem | select name).name
    } )]
    $dosyaaadi
  )
}