PowerShell ile Fonksiyon Islemleri – 5 – Fonksiyon icinde Zorunlu Parametreler

Bir fonksiyonunun parametrelerini zorunlu hale getirmek istersek, parametrenin Mandatory ozelligini kullanabiliriz. Boylece bir fonksiyon cagrilirken ilgili parametrelerin mecburi olarak verilmesi saglanabilir.

function Hesap-Yap
{
  [CmdletBinding()]
  Param(
    [Parameter(Mandatory=$true)]
    $sayi1,
    [Parameter(Mandatory=$true)]
    $sayi2
  )
  Process
  {
    $sonuc = $sayi1 + $sayi2
    Write-Host ("Sonuc " + $sonuc )  }
}