Powershell ile Event Viewer verilerini çekmek

Powershell ile sisteminizde meydana gelen olayları (Event) istenilen kategoride ve seviyede listeleyebilirsiniz.

Critical

Get-WinEvent system | where{$_.level -eq 1}

Error

Get-WinEvent system | where{$_.level -eq 2}

Warning

Get-WinEvent system | where{$_.level -eq 3}

Information

Get-WinEvent system | where{$_.level -eq 4}

Verbose

Get-WinEvent system | where{$_.level -eq 5}

 

Yukarıda SYSTEM yazan kısıma Application, Security ya da Setup kategorileri yazarak kendinize göre özelleştirebilirsiniz.

Yukarıdaki komutun sonuna ayrı bir “Pipe” (|) ekleyerek bu listelenen veriler bir dosyaya yazdırılabilir. Bunun için

Örnek:

Get-WinEvent system | where{$_.level -eq 2} | Export-CSV C:\events.csv

 

Teşekkürler,

BakiOnur

Leave a Reply