Powershell ile -Computer- Komutları – Part 1

Powershell’in, ek bir modül yüklemeden neler yapabileceğini görebilmek için get-command komutunu kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu, size varolan komutları listeleyecek ve bu sayede siz aslında Powershell ile neleri yapabileceğinizi görmüş oılacaksınız. Bu ipucu; sizin istediğiniz komutu öğrenerek uygulayabilmenizi sağlayacaktır.

İçinde sadece Computer geçen cmdlet’leri listelediğimde aşağıdaki gibi bir liste çıkıyor karşıma.

Şimdi bunlara bakalım…

Bilgisayarın ismini değiştirmek için;

Rename-Computer -ComputerName VarolanBilgisiayarAdi -NewName YeniBilgisayarAdi -Restart

Bilgisayarı yeniden başlatmak için (bunu uzak bilgisayarı yeniden başlatmak için de kullanabilirsiniz);

Local bilgisayarı yeniden başlatmak istiyorsanız ComputerName parametresini kullanmanıza gerek yok. Fakat buradaki önemli nokta, local bilgisayarı yeniden başlatırken wait ve delay parametreleri desteklenmiyor. Force paremetresi restart’a zorlamak için kullanılırken, Confirm parametresi ise ek bir onay gerekmediğine işaret ediyor.

Restart-Computer -ComputerName localhost -Force -wait -Delay 10 -Confirm

Locak ya da uzak bir bilgisayarı yeniden başlatmak için de aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Yine local bilgisayar için ComputerName parametresine ihtiyacınız olmadığını hatırlatayım.

Stop-Computer -ComputerName -Force -Confirm

Bir bilgisayarı bir workgroup’a dahil etmek için;

Add-Computer -WorkGroupName WorkGroupİsmi

Bir bilgisayarı Domain ortamına dahil etmek (Domain Join) için;

Add-Computer -ComputerName bilgisayar1 -LocalCredential Bilgisayar1\BakiOnur -DomainName BAKIONUR -Credential BAKIONUR\Admin  -OUPath "OU=IZMIR,DC=bakionur,DC=com" -Restart -Force

Bir bilgisayarı Domain ortamından çıkartmak için;

Remove-Computer -ComputerName bilgisayar1 -UnjoinDomainCredential BAKIONUR\Admin -WorkgroupName WorkGroupİsmi -Restart -Force

Local bilgisayarın Domain Controller ile iletişim kurarken kullanığı parolayı sıfırlamak için aşağıdaki komut kullanılır. Ek olarak Credential parametresi kullanılabilir.

Reset-ComputerMachinePassword

Domain ortamındaki bilgisayarların Domain Controller iletişimlerinin test edilmesi için aşağıdaki komut kullanılır. Olası bir sorunu onarmak için -Repair parametresi kullanılır.

Test-ComputerSecureChannel

Sorular icin bakionur@bakionur.com