PowerShell Ile bilgisayarimdaki ses cihazlarini nasil listelerim
PowerShell
Get-WmiObject Win32_SoundDevice
Get-CimInstance Win32_SoundDevice