Powershell ile basit bir menü uygulaması

Powershell içerisinde bir menü aracılığıyla işlemlerinizi otomatize ederek kolaylaştırabilirsiniz. Bunun için oluşturduğum basit bir script’i sizlerle paylaşmak istiyorum. Aşağıdaki script kopyalanıp powershell içerisine yapıştırıldığında “menu” isimli fonksiyon sistem tarafından tanınmış olur. Bu aşamadan sonra “menu” komutu ile bu fonksiyon çağrılır ve uygulama çalışmış olur.

function menu{

write-host “1-IP Konfigürasyonu”

write-host “2-En son 20 Error Log Bilgisi (application,security,setup)”

write-host “3-Hostname”

write-host “4-BIOS bilgileri”

write-host “5-Disk bilgileri”

write-host “6-Paylaşım bilgileri”

write-host “7-Çıkış”

write-host “”

write-host “———————–”

write-host “”

$secim=Read-host “Lütfen seçiminizi yapınız”

if($secim -eq 1){

ipconfig

write-host “”

write-host “———————–”

write-host “”

menu

}elseif($secim -eq 2){

get-eventlog application -newest 20;get-eventlog system -newest 20;get-eventlog setup -newest 20

menu

write-host “”

write-host “———————–”

write-host “”

}elseif($secim -eq 3){

hostname

write-host “”

write-host “———————–”

write-host “”

menu

}elseif($secim -eq 4){

gwmi win32_BIOS

write-host “”

write-host “———————–”

write-host “”

menu

}elseif($secim -eq 5){

gwmi win32_logicaldisk

write-host “”

write-host “———————–”

write-host “”

menu

}elseif($secim -eq 6){

gwmi win32_share

write-host “”

write-host “———————–”

write-host “”

menu

}elseif($secim -eq 7){

EXIT

}else{

cls

menu

}

}

 

Script çıktısı aşağıdaki şekildedir.

Bu aşamadan sonra kullanıcının menü öğelerinden birini seçmesi beklenir. Eğer kullanıcı 1,2,3.. gibi bir seçim yapmalıdır. Bunlar dışında bir seçim yaptığında fonksiyon içerisindeki kontroller aracılığıyla menü yeniden kullanıcının karşısına getirilir ve yeniden seçim yapması istenir.

Bu basit menu script’i içerisindeki kısımları kendinize göre özelleştirerek en sık yaptığınız işlemleri çok daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Daha sonraki yazılarımızda kullanıcının istediği bilgileri vererek script’i yönlendirmesini de ele alıyor olacağım.

Teşekkürler,

BakiOnur

Leave a Reply