Powershell ile Azure Yonetimi – IaaS – Part 2 – Sanal Makine (VM) Olusturmak

Yazi dizimizin ikinci bolumunde basit bir sanal makinenin Azure uzerinde nasil olusturalacagina bakacagiz. Aslinda sadece tek bir komutla basit bir VM yapilandirmak mumkun.

Bunun icin daha onceki yazilarda olusturdugumuz VNet ve Subnet’i kullanacagiz. Ve elbette daha once olusturulan Resource Group’u kullanacagiz.

Ilk yaziyi okumayanlar icin link burada

[crayon]
New-AzureRmVm `
-ResourceGroupName “ResourceGroup001” `
-Location “East US” `
-VirtualNetworkName “VirtualNetwork001” `
-SubnetName “default” `
-Name “VM001” `
-AsJob `
-Credential $cred
[/crayon]


Elbette farkli parametreler kullanarak cok daha esnek olabilirsiniz.
Peki makine olustuktan sonra en cok kullanilan komutlar hangileri? Onlara da biraz goz atalim mi?
[crayon]
$vm=Get-AzureRmVM -ResourceGroupName “ResourceGroup001” -Name “VM001”
$vm | Start-AzureRmVM
$vm | Stop-AzureRmVM
$vm | Update-AzureRmVM #New
$vm | Restart-AzureRmVM
$vm | Remove-AzureRmVM
Set-AzureRmVM -ResourceGroupName “ResourceGroup001” -Name “VM001” -Redeploy
$vm | Stop-AzureRmVM | Set-AzureRmVM -ResourceGroupName “ResourceGroup001” -Name “VM001” -Generalized
[/crayon]