Powershell ile Azure Yonetimi – IaaS – Part 10 – Availability Set Olusturmak

Availbility Set cok basit olarak VM’lerin mantiksal gruplama icin kullanilir. Availibility Set’ler (bundan sonra AS diyecegim) ile VM’lerin birden fazla fiziksel sunucu uzerinde barindirilmasini garanti etmis olursunuz. Boylece Azure alt yapisinda yapilan bir calisma ya da sunucu guncellestirmeleri gibi durumlar sebebiyle Restart edilecek sunucularin ayni anda Offline duruma dusmediginden emin olmus olursunuz. Son derece mantikli aslina bakarsaniz.
VM’nizi olustururken bir AS’ye eklemek icin asagidaki adimlari izleyecegiz. Oncelikle yeni bir AS olusturacagiz.
[crayon]
New-AzureRmAvailabilitySet -Location “North Europe” `
-Name “towershellAvailabilitySet01” `
-ResourceGroupName ResourceGroup001 `
-Sku aligned `
-PlatformFaultDomainCount 2 `
-PlatformUpdateDomainCount 2
[/crayon]
Yukaridaki komutta dikkat edilmesi gereken konu FaultDomain ve UpdateDomain bilgisidir. Ayni UpdateDomain icindeki VM’ler ayni anda Restart edilebilir cunku farkli fiziksel sunucular uzerindedirler ve ayni sunucuyu, guc unitesini ve network ekipmanlarini paylasirlar. Ayni FaultDomain icindeki sunucular ise

Yeni bir VM olustururken daha onceden olusturdugumuz AS’nin icine olusturmak istersek asagidaki komutlara ihtiyacimiz bulunuyor.
[crayon]
$cred = get-credential
New-AzureRmVM `
-ResourceGroupName ResourceGroup001 `
-Name “ASTestVM01” `
-Location “North Europe” `
-VirtualNetworkName “TestVNet01” `
-SubnetName “default”
-AvailabilitySetName “towershellAvailabilitySet01” `
-Credential $cred
[/crayon]

Bakalim AS icinde yeni VM’miz gorunuyor mu?
[crayon]
Get-AzureRmAvailabilitySet -Name “towershellAvailabilitySet01” -ResourceGroupName ResourceGroup001
[/crayon]

Leave a Reply