Powershell ile Azure Yonetimi – IaaS – Part 1 – VNet ve Subnet Olusturmak

Yazi dizimizin bu bolumunde Azure icinde bir adet Virtual Network (Sanal Ag) olusturmayi ve bu olusturulacak VNet icine de bir adet Subnet eklemeyi gorecegiz.
Oncelikle ResourceGroup001 adi altinda bir Resource Group olsuturacagim. Cunku yeni olusturacagim VNet’in bu Resource Group icinde yer almasini istiyorum.
[crayon]
New-AzureRmResourceGroup -Name ResourceGroup001 -Location NorthEurope
[/crayon]

Resource Group olustuktan sonra asagidaki adim ile VNet olusturuyorum. VNet-in detaylari asagidaki sekilde. VNet’I ise EastUS lokasyonunda olusturuyorum. Bu da demek oluyor ki Resource Group’un lokasyonuyla ayni olmasi gerekmiyor.

[crayon]
$virtualNetwork = New-AzureRmVirtualNetwork `
-ResourceGroupName ResourceGroup001 `
-Location EastUS `
-Name VirtualNetwork001 `
-AddressPrefix 80.0.0.0/16
[/crayon]

Simdi de olusturdugumuz VNet’in icine bir Subnet ekleyelim. VNet address havuzunu tamamen bu yeni olusturacagim Subnet’e veriyorum. Siz isterseniz birden fazla Subnet olusturarak VNet’inizi daha verimli bolebilirsiniz.
[crayon]
$subnetConfig = Add-AzureRMVirtualNetworkSubnetConfig `
-Name default `
-AddressPrefix 80.0.0.0/24 `
-VirtualNetwork $virtualNetwork

[/crayon]