PowerShell ile Azure WebApp Appsettings icindeki bilgileri okumak

Bir cesit Environment Variable bunlar.

Peki nasil aliriz bunu PowerShell ile?

PowerShell
$app = Get-AzWebApp -ResourceGroupName "aksjumpbox" -Name "test7823492" 
$appSettings = $app.SiteConfig.AppSettings 
$ayar = $appSettings | Where-Object { $_.name -like "CokOnemliBirAyar" }
$ayar