PowerShell ile Azure Subscription Offer bilgisini goruntulemek

PowerShell ile Azure Subscription Offer bilgisini goruntulemek

Azure uzerindeki abonliklerinizin “Offer” bilgisini Portal icinden asagidaki gibi goruntuleyebiliyoruz.

Peki bu bilgiye PowerShell ile nasil erisebiliriz?

Get-AzSubscription | select -ExpandProperty SubscriptionPolicies

Subscription Policies altindaki QutaId sutunu bu bilgiyi tutar. MSDN, PayAsYouGo vs. gibi bilgiler burada listelenir.