Powershell ile Azure Resource Group icindeki Loglara Erismek

Herhangi bir Resource group icinde basarisiz olan aksiyonlari listelemek icin asagidaki tek satiri kullanabilirsiniz.
[crayon]
Get-AzureRmLog -ResourceGroupName ResourceGroup001 -WarningAction SilentlyContinue | where{$_.statusvalue -ne “Succeeded” -and $_.level -eq “Error”} -WarningAction SilentlyContinue | select Level, Properties, HttpsRequest, Caller | fl *
[/crayon]
Gerci yukaridaki Succeeded filtresine gerek yoktu ama oyle icimden geldi, koyayim dedim. Bir zarari yok nihayetinde.

Leave a Reply