PowerShell ile Azure Region’larinda Hangi Servislerin kullanilabilecegini Listelemek

Hatta bunu biraz daha oteye goturelim ve cografi lokasyon vererek daha spesifik region’larin desteklenen servis bilgilerini gorelim. Ben Guney Amerika ve Orta Dogu orneklerini vermek istedim. Siz kendinize gore degistirebilirsiniz.

PowerShell
get-azlocation | where GeographyGroup -like "South America" | select DisplayName, Providers | fl *
get-azlocation | where GeographyGroup -like "middle east" | select DisplayName, Providers | fl *