PowerShell ile Azure KeyVault icindeki Secret icerigini Yazdirmak

Bir Key Vault icindeki Secret’in icerigini ekrana yazdirmak icin asagidaki komutu kullanabiliriz.

Oncesinde Secret detayini almak istedigimizde ne oluyor ona bakalim. Asagidaki komut bize icerik disinda her seyi veriyor ama Secret icerigi yok.

Buradaki onemli ayrinti “-AsPlainText” parametresi. Bu sayede Secret icerigini okuyabiliyoruz.

Get-AzKeyVaultSecret -VaultName testvault2000 -Name testsecret -AsPlainText