PowerShell ile Azure AD Kullanicilarini Listelemek

Oncelikle AzureAD modulunun yuklu oldugundan emin olalim.

Yuklu degilse “Import-Module AzureAD” komutuyla yukleyelim.

Yukledikten sonra “Connect-AzureAD -TenantID “XXXXX–xxxxxx-xxxxxx-xxxx” komutuyla TenantID belirterek Azure AD’ye baglanti saglayalim. Sonrasinda gerisi kolay.

Get-AzureAdUser

Spesifik listeleme icin bir ornek

Get-AzureADUser -SearchString ‘DisplayName eq Baki Onur Okutucu’