Powershell ile Active Directory Üzerinde Toplu Kullanıcı Oluşturma

Bazen Active Directory üzerinde bir çırpıda birden fazla kullanıcı hesabı oluşturulması gerekir. Örneğin İnsan Kaynakları departmanları belirli periyotlarla BT ekiplerine excel, Csv vb. formatlarda yeni işe başlayan kullanıcı bilgilerini verirler. İşte bu noktada bu dosya içerisindeki kullanıcıların yeni hesaplarının oluşturulması oldukça zaman alır. Bu işi süper hızlı bir şekilde yapabilmek için Powershell’den faydalanabilirsiniz.

Bunun için öncelikle Powershell konsolu açılarak aşağıdaki komut ile Powershell’in Active Directory komutlarından anlaması sağanır. Bunun yerine arzu edilirse doğrudan Active Directory Powershell Module (Administrative Tools altında) çalıştırılabilir.

Import-Module ActiveDirectory

Aşağıdaki örnekte bir CSV dosyası yer alıyor. Bu dosya içerisinde yeni işe başlayan kullanıcıların bilgileri bulunuyor.

Yukarıdaki dosyayı öncelikle Import-Csv ile powershell’e tanıtmak gerekir.

Bunun akabinde yukarıdaki küçük çaplı script ile istediğimizi yerine getirebiliriz. Bütün script aşağıdaki şekilde oluşmalıdır.

Import-module activedirectory

Import-Csv c:\kullanici.csv | foreach{

$parola=$_.parola | convertto-securestring -asplaintext -force

new-aduser -name $_.isim -surname $_.soyisim -samaccountname $_.samaccountname -path $_.ou -company $_.sirket -Accountpassword $parola

enable-adaccount $_.isim

}

Teşekkürler,

BakiOnur

Leave a Reply