PowerShell Fonksiyonlari Icindeki Gelismis Parametreler – 4 – AllowEmptyString Ozelligi

Bir parametre degerinin bos string olarak atanabilmesine izin verir.

function test2 {
Param(
  [Parameter(Mandatory)]
  [string]
  $isim
)
write-host $isim
}

function test2 {
  Param(
    [Parameter(Mandatory)]
    [AllowEmptyString()]
    [string]
    $isim
  )
  
  write-host $isim
}