PowerShell ile Azure Resource Group deployment gecmisini goruntulemek

Ben kendi ornegimde son 5 deployment bilgisini yazdirdim. Siz kendinize gore ozellestirebilirsiniz.

PowerShell
Get-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName DevOps | select DeploymentName,ResourceGroupName,ProvisioningState,Mode,Timestamp | select -Last 5
Continue Reading PowerShell ile Azure Resource Group deployment gecmisini goruntulemek

Windows Registry’yi Yonetmek icin Kullanilan 10 PowerShell Komutu

  1. Get-ItemProperty – Bir kayıt defteri anahtarındaki özelliklerin değerlerini alır.
  2. Set-ItemProperty – Bir kayıt defteri anahtarındaki bir özelliğin değerini ayarlar.
  3. Remove-ItemProperty – Bir kayıt defteri anahtarındaki bir özelliği siler.
  4. New-Item – Yeni bir kayıt defteri anahtarı veya özelliği oluşturur.
  5. Remove-Item – Bir kayıt defteri anahtarını siler.
  6. Get-Item – Bir veya daha fazla kayıt defteri anahtarını alır.
  7. Set-Item – Bir kayıt defteri anahtarının değerini değiştirir.
  8. Clear-Item – Bir kayıt defteri anahtarındaki verileri temizler.
  9. Copy-Item – Bir kayıt defteri anahtarını kopyalar.
  10. Move-Item – Bir kayıt defteri anahtarını taşır.
Continue Reading Windows Registry’yi Yonetmek icin Kullanilan 10 PowerShell Komutu

PowerShell ile Azure Region’larinda Hangi Servislerin kullanilabilecegini Listelemek

Hatta bunu biraz daha oteye goturelim ve cografi lokasyon vererek daha spesifik region’larin desteklenen servis bilgilerini gorelim. Ben Guney Amerika ve Orta Dogu orneklerini vermek istedim. Siz kendinize gore degistirebilirsiniz.

PowerShell
get-azlocation | where GeographyGroup -like "South America" | select DisplayName, Providers | fl *
get-azlocation | where GeographyGroup -like "middle east" | select DisplayName, Providers | fl *
Continue Reading PowerShell ile Azure Region’larinda Hangi Servislerin kullanilabilecegini Listelemek