Özgeçmi?im ve Aktivitelerim

Bugüne kadar taraf?mca verilen seminerlerin, kat?ld???m panellerin, yazd???m kitaplar?n ve Diger tüm detaylar?n içinde bulundu?u PDF dosyas?n? indirmak için a?a??dak ilinke t?klay?n?z..
http://www.bakionur.com/Baki_Onur_okutucu.pdf