MVP Summit 2010 – Seattle, USA

Geçti?imiz hafta (16-19 ?ubat tarihleri aras?nda) Microsoft’un genel merkezinde MVP (Microsoft Most Valuable Professional) Global Summit 2010 gerçekle?ti.. Türkiye’den 13 Türk MVP olarak gitti?imiz etkinlik çok renkliydi. Amerika’n?n Washington eyaletine ba?l? Redmond ?ehrinde bulunan Microsoft kampüsünde gerçekle?en etkinlik 4 gün boyunca teknik oturumlara ve e?lenceli aktivitelere sahne oldu.

Uzun bir uçak yolculu?u sonras?nda önce New York, sonras?nda da Seattle’a ula?t?k. Oldukça düzenli bir bat? Amerika ?ehri buras?. Sadece Microsoft’un kampüsünün olmas?yla me?hur de?il asl?nda. Boeing fabrikas?n?n ve dünyadaki ilk Starbucks’in burada oldugunu söylemekte fayda var.

Etkinlik boyunca Seattle ?ehrinde bulunan Hyatt Regency otelde konaklad?k. Oldukça güzel bir oteldi. Buradan oda arkada??m sevgili Hakan ULAGAN’a da selam olsun J

Microsoft kampüsünde foto?raf çektirilecek tonlarca yer vard? elbette. Biz de bunlar? fazlas?yla de?erlendirdik. ??te onlardan bi tanesi…

MVP Global Summit 2010’a ho? geldik. J

E tabi Surface olmadan olmazd?. J

 

Microsoft logolu bardak, çanak, çömlek almak için gitti?imiz Microsoft Company Store’dan bir kare.

Eski dostlar?m J

 

Güzel an?larla sonland?rd???m?z bir Microsoft etkinli?i daha sona erdi. Önümüzdeki günlerde vakit buldu?umda, Seattle sonras?nda geçti?imiz California an?lar?m? da payla?mak isterim elbette J