Milliyet Gazetesi “Bulut Üzerinden Windows Yönetimi” Makalem

27 A?ustos 2010 tarihli Milliyet Gazetesi’nde “Bulut Üzerinden Windows Yönetimi” adl? makalem..

http://teknoloji.milliyet.com.tr/microsoft-bulutlarin-uzerinde/internet/haberdetay/27.08.2010/1281778/default.htm