MicrosoftFeed MVP Röportaj?m

Microsoft Most Valuable Professional Program? üyelerinden Ali Raza Shaikh taraf?ndan yürütülen www.microsoftfeed.com sitesi, Microsoft teknolojileri ve yenilikleri hakk?nda haberlerin yer ald??? oldukça yararl? bir giri?im. MVP’lerle yap?lan röportajlara da yer verilen sitede benim de geçti?imiz günlerde bir röportaj?m yay?nland?. Bu röportaja a?a??daki linkten ulasabilirsiniz.

http://microsoftfeed.com/2010/meet-baki-onur-okutucu-windows-desktop-experience-mvp-from-turkey/#more-2347