Microsoft Seminerim – TTB – Windows Server 2008 R2 – Windows 7 Advanced Group Policy

“Teknik Topluluklar Bulu?uyor” ad? alt?nda düzenledi?imiz seminerler zincirinin bir halkas?n? da bugün Microsoft ?stanbul Ofisi’nde gerçekle?tirdik. Benimle beraber 3 MVP olarak sahne ald???m?z seminerde ben Windows Server 2008 R2 ve Windows 7 ile gelen yeni Group Policy özelliklerinden bahsettim. Oldukça yo?un bir kat?l?mc? kitlesinin izledi?i seminer teknik olarak oldukça yüksek seviyedeydi (Level 300- 400). Seminere ait video görüntülerini önümüzdeki günlerde burada payla??yor olaca??m. Seminere fiziksel olarak kat?lamayan ki?iler de Live Meeting sayesinde görüntülü ve sesli olarak sunumu takip etme olana?? buldular. Destekleri için Microsoft Türkiye ekibine Tesekkür etmek istiyorum.

Siz de a?a??daki linkten seminerin sunum kayd?na ulasabilirsiniz.

https://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032445785&EventCategory=5&culture=tr-TR&CountryCode=TR

Bu adrese girdi?inizde “Kay?t Ol” butonuna basarak kayd?n?z? yapt?r?n. Bunun sonras?nda download linkine ula?abiliyor olacaks?n?z. ?yi Seyirler!