Microsoft Security Essentials – 2

Microsoft’un geçti?imiz sene kullanicilarla tan??t?rd??? antivirus uygulamas? Microsoft Security Essentials (MSE) yeni sürümüyle kar??m?zda. Sitesinde yeni versiyona ili?kin bir linke rastlamasan?zda indirdi?iniz sürüm asl?nda yeni sürüm. Eski versiyonu kald?rman?za gerek kalmadan direkt olarak upgrade yapabilece?iniz yeni sürüme a?a??daki linkten ulasabilirsiniz.

http://www.microsoft.com/security_essentials/