Microsoft MSP Toplant?s?

10 Ekim 2009 Cumartesi günü Windows 7 röportaj çekimleri için gitti?im Microsoft Türkiye ofisinde ayn? gün çe?itli Üniversitesi’lerden gelen MSP arkada?larn? da toplant?s? vard?. Kendileriyle tan?l?? sohbet etme imkan? buldu?um gün oldukça keyifli geçti. Genç ve dinamik MSP’lerimizle Windows 7 ve yenilikler üzerine konu?tuk. Hepsine sevgiler.