Microsoft Exchange 2010 Bulu?mas?-Microsoft Türkiye


6 Kas?m Cuma günü Microsoft Türkiye ofisinde gerçekle?en “Teknik Topluluklar Bulu?uyor” seminer zincirinin ikinci halkas?nda Exchange 2010 konusunu ele ald?k. 3 oturumdan olu?an etkinlik “Exchange 2010 Teknik Özellikler ve Yenilikler” konusu ile benim taraf?mdan verildi. Benim ard?mdan sevgili Sait SADUNO?LU ve Mümin Ç?ÇEK arkada?lar?m mikrofonu devrald?lar. Oldukça yüksek kat?l?ml? ve keyifli bir etkinlik oldu diye dü?ünüyorum. Eme?i geçen herkese Tesekkür ediyorum.