Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (Med-V) 1.0 Kurulum Rehberi

Microsoft’un Enterprise masaüstü sanalla?t?rma arac? olan Med-V ile sanal isletim sistemlerini gerçek ortam?n?za entegre edebilir, h?z, güvenlik ve verimlili?i ayn? anda ya?ayabilirsiniz. Microsoft’un geçti?imiz günlerde yay?nlad??? ad?m ad?m Med-V kurulum rehberine a?a??daki linkten ulasabilirsiniz.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=fc7bef1d-2830-4848-8ed5-af555998650a#tm