Microsoft Desktop Optimization Pack 2010

Microsoft’un yetenekli ve e?lenceli yönetim paketi olan Microsoft Desktop Optimization Pack, full Windows 7 deste?ini içeren yeni sürümüyle görücüye ç?kt?.

MDOP; özellikle masaüstü sanalla?t?rma, uygulama sanalla?t?rma, envanter yönetimi ve merkezi yönetim için sundu?u araçlarla dünya üzerinde 21 milyon PC üzerinde lisanslanm?? bir ürün olma özelli?ini de ta??yor.

Ürün; Technet, MSDN ve MVLS üzerinden indirilebilir. Detayl? bilgi için

http://blogs.technet.com/mdop/

http://www.microsoft.com/windows/enterprise/products/mdop/default.aspx