Kazanmaya haz?r m?s?n?z?

Hala yar??maya kat?lmad?n?z m??

Bili?im Profesyonlelleri, Mauriutus’a gitmek için i?te size f?rsat! Orta Do?u bölgesindeki bili?im profesyonelleri için düzenlenen yar??maya vakit kaybetmeden kat?l?n, çekili?in ard?ndan adaya giden ?ansl? siz olun!

Yar??maya kat?lmak üzere izleyece?iniz ad?mlar için adresine t?klay?n: 1. ad?m? gerçekle?tirdikten sonra 2. ad?mdaki seçeneklerden (facebook ya da codeplex) sadece bir tanesini yapman?z yeterli.

Yar??man?n sonucunda 3 kazanan olacak: Facebook’taki en popüler video/resim giri?i; en popüler Codeplex projesi ve; ba??ms?z bir jüri taraf?ndan seçilecek Facebook sanatç?s? 🙂

Yar??may? facebook’tan takip etmek için adresine t?klay?n.

?imdi s?ra sizde: Yarat?c? olun ve adaya giri? f?rsat?n? kaç?rmay?n! Son kat?l?m tarihi 30 Nisan 2010, ?ansl? bili?im profesyonelleri 3 May?s 2010’da aç?klanacak.

Herkese bol ?ans!