Kadir Has Üniversitesi


Chip ve BilgeAdam i?birli?i ile düzenlenen Windows Vista Workshop çok renkli geçti. Kat?l?mc?lar?n yo?un sorular? kar??s?nda zor anlar ya?ad?m diyebilirim. J Tüm eme?i geçen dostlar?ma özellikle Cenk Tarhan dostuma Tesekkür ederim.

Yer:Kadir Has Üniversitesi
Tarih:20.04.2007
Konu:Windows Vista Workshop (6 saat)
Konu?mac?:Baki Onur OKUTUCU
Kat?l?mc?:150

Windows Vista workshop ile ilgili yaz?l? Basinda ç?kan haberleri görmek için a?a??daki linke t?klay?n?z.
http://www.bakionur.com/index.php/2009/01/12/bilgeadam-chip-isbirligi-ile-duzenlenen-windows-vista-semineri/