Kadir Has Üniversitesi Windows Server 2008 Semineri


30 kat?l?mc?yla gerçekle?en seminerde Microsoft Server platformlar? hakk?nda detayl? bilgiler verdim. ögrencilerin server platformlar?na olan ilgisi görülmeye de?erdi. Yakla??k 1,5 saat kadar süren seminer ögrencilerin sorular?yla son buldu.

Yer:Kadir Has Üniversitesi
Tarih:30.12.2008
Konu:Windows Server 2008 Yenilikleri
Konu?mac?:Baki Onur OKUTUCU
Kat?l?mc?:30

Leave a Reply