Kadir Has Üniversitesi


Bili?im Teknolojileri ?enli?i sebebiyle ça?r?ld???m seminer oldukça keyifli geçti.

Adeta karnaval alan?na dönen Kasir Has Üniversitesi’nde seminer öncesinde ve sonras?nda ben de biraz olsun dinlenebilemyi ve e?lenebilmeyi ba?ard?m. Tüm arkada?lar?ma Tesekkür ediyorum.

Seminer sonunda kat?l?mc? arkada?lara Kat?l?m Sertifikas? verildi.

Yer:Abant ?zzet Baysal Üniversitesi
Tarih:03.05.2007
Konu:Windows Vista
Konu?mac?:Baki Onur OKUTUCU
Kat?l?mc?:200