Kadir Has Üniversitesi


S?kça seminerler verdigim Kadir Has Üniversitesi’nde yine 200 tane de?erli ö?rencinin kat?l?m?yla gerçekle?en seminerde Windows Vista ve Windows Server isletim sistemleri hakk?nda önemli notlar aktard?m.

Yer:Kadir Has Üniversitesi
Tarih:03.05.2007
Konu:Windows Vista
Konu?mac?:Baki Onur OKUTUCU
Kat?l?mc?:200

Leave a Reply