Istanbul Üniversitesi


250 ki?inin kat?ld??? ve görkemli bir salonda gerçekle?en seminer oldukça keyifliydi. Ö?renci arkada?lar?m?n yo?un ilgisinden oldukça memnun oldum. Hepsine Tesekkür ediyorum.

Yer:Istanbul Üniversitesi
Tarih:27.03.2007
Konu:Windows Vista
Konu?mac?:Baki Onur OKUTUCU
Kat?l?mc?:250