Istanbul Universitesi Windows 7 Semineri

Istanbul Universitesi’nde kat?ld???m panelde ögrencilerimize yeni nesil Windows 7 hakk?nda bilgiler verdim. 2 de?erli meslekta??m?n da çe?itli teknolojik yenilikleri payla?t??? panel 3 saate yak?n devam etti.

Yer:

Istanbul Universitesi

Tarih:

20.04.2009

Konu:

Windows 7

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

90