Istanbul Universitesi Microsoft ve A? Güvenli?i Semineri

Istanbul Üniversitesi Avc?lar Kampüsü’nde düzenlenen Microsoft Windows ve A? Güvenli?i seminerinde güvenlik çözümlerinden (Forefront vs.) ve çe?itli güvenlik tehditlerinden bahsedildi. Keyifli bir ortamda gerçekle?tirdi?imiz bu semineri düzenleyen Bilgisayar Mühendisli?i ögrencilerine Tesekkür ediyorum.

Yer:

Istanbul Üniversitesi

Tarih:

09.03.2009

Konu:

Microsoft Networks &Güvenlik

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

120