Istanbul Teknik Üniversitesi IT Semineri


?stanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü’nde verdigim seminerde Sistem ve A? Uzmanl???’n?n Türkiye’deki konumundan ve bilgisayar a?lar?n?n i?leyi?inden bahsettim. Ö?renci arkada?lar?m?z?n kariyer planlamalar?nda önemli bir yer tutaca??na inand???m seminer 1 saat sonra sona erdi.

Yer:

Istanbul Teknik Üniversitesi

Tarih:

26.02.2009

Konu:

Information Technology & Career

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

30