Internet Explorer 8 RC1 Haz?r!

Internet Explorer 8 RC1 versiyonu yay?nland?. Çe?itli versiyonlar için download linklerini a?a??da bulabilirsiniz.

Windows Vista ve Windows Server 2008 için Windows Internet Explorer 8 Release Candidate 1.

Windows Vista ve Windows Server 2008 64-bit Edition için Windows Internet Explorer 8 Release Candidate 1.

Windows Server 2003 SP2 için Windows Internet Explorer 8 Release Candidate 1.

Windows Server 2003 SP2 64-bit Edition veya Windows XP Professional 64-bit Edition için Windows Internet Explorer 8 Release Candidate 1.

BakiOnur

Leave a Reply