Haydarpa?a Anadolu Meslek Lisesi


250 ki?inin kat?ld??? seminerde Windows isletim sistemleri, güvenlik alt yap?lar? ve gelecekte bili?im önemini vurgulayan bir sunum yapt?m. Güzel ve keyifli bir seminer oldugunu dü?ünüyorum.

Yer:Haydarpa?a Anadolu Meslek Lisesi
Tarih:02.12.2008
Konu:Windows – Network – Güvenlik
Konu?mac?:Baki Onur OKUTUCU
Kat?l?mc?:250

Leave a Reply