Gültepe Anadolu Meslek Lisesi Microsoft Güvenlik Semineri100’ü a?k?n kat?l?mc?yla gerçekle?en seminerde bilgisayar bölümü ögrencileriyle Microsoft a?lar? ve Server platformlar? hakk?nda detayl? bilgiler payla?t?k. ögrencilerin güvenlik konular?na olan yo?un ilgisi keyif vericiydi. Yakla??k 1,5 saat kadar süren seminer ögrencilerin sorular?yla ve ufak bir NTFS gösterisi ile son buldu.

Yer:

Gultepe And. Mes. Lis.

Tarih:

24.02.2009

Konu:

Microsoft Network & Server Security

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

105