Gencsen Geleceksin Adana Seminerim

 

Geçti?imiz Pazartesi günü Microsoft ve Turkcell’in katk?lar?yla düzenlenen Gençsen Geleceksin Üniversite turlar?n?n Adana aya??nda Çukurova Üniversiteli ö?renci arkada?larla bulu?tuk. Adana’n?n muhte?em havas?, misafirperver arkada?lar?m?z ve ilgili bir kalabal?k birle?ince ortaya ultra güzel bir manzara ç?kt? diyebilirim. Oldukça keyifli bir 2 saat geçirdi?imiz seminerde geçmi?ten günümüze teknolojilerden, Microsoft teknolojilerinden, Windows 7’den ve tekno e?lenceden bahsetme imkan? buldum. Seminer sonunda yapt???m?z çekili?te bir arkada??m?za Turkcell VINN 3G Modem hediye ettik. E tabi mobil bir sohbetin hediyesi de mobil olmal?yd?.

  

En k?sa zamanda yeniden ziyaret etmek iste?iyle Adana’dan ayr?ld?m. Seminerin gerçekle?mesinde eme?i geçen herkese, özellikle Adana’y? kar?? kar?? gezdiren Çukurova Üniversitesi Yaz?l?m Kulubü (yazilimcu.org) üyelerine çok Tesekkürler.

Gençsen Geleceksin 3.0 turlar? hakk?nda geni? bilgi için www.gencsengeleceksin.com adresini ziyaret edebilirsiniz.