CeBIT Windows 7 Semineri

Her sene düzenlenen Avrupa ve Asya’n?n en büyük bili?im etkinli?i olarak kabul edilen CeBIT bu sene de oldukça renkli geçti. Etkinlik içerisinde ben de Microsoft ad?na “Windows 7 Kurumsal Özellikler” adl? seminerde konu?mac?yd?m. Forum alan?nda düzenlenen seminerin sonunda sorulan Windows özellikleriyle ilgili sorulara do?ru yan?t veren dinleyiciler sürpiz hediyelerin de sahibi oldular. Eme?i geçen herkese çok Tesekkür ediyorum.