BilgeAdam Bilgi Teknolojileri Akademisi


Bu seminer için Windows Vista’n?n kullanicilarla bulu?mas?ndan önce ilk bak?? mahiyetinde bir sunum diyebililrim. Oldukça renkli ve yo?un bir gündü. Tüm kat?l?mc? arkada?lar?ma Tesekkür ederim.

Yer:BilgeAdam BTA
Tarih:06.07.2006
Konu:Windows Vista ve Güvenlik
Konu?mac?:Baki Onur OKUTUCU
Kat?l?mc?:40

Leave a Reply