BakiOnur OKUTUCU'nun Windows Server 2008 Kitab? Sat??a Sunuldu

 21-3
Baki Onur OKUTUCU taraf?ndan yaz?lan Windows Server 2008 Kitab? BilgeAdam Yay?nlar?’ndan sat??a sunuldu. Kitap hakk?ndaki detaylar? a?a??daki linkte bulabilirsiniz.
http://www.bilgeadamyayinlari.com/KitapDetay.aspx?KID=12
?çindekiler bölümüne göz atmak için a?a??daki linke t?klay?n?z.
http://www.bakionur.com/windows_server_2008_TOC.pdf
Kitap içerisinden örnek bir bölüm için a?a??daki linke t?klay?n?z.
http://www.bakionur.com/windows_server_2008_sample.pdf

Leave a Reply