Asya Bili?im Meslek Lisesi


Güvenlik unsurlar?na ve Windows Vista isletim sisteminin sundu?u güvenlik temellerine de?indi?im seminer renkli geçti.

Yer:  Asya Bili?im Meslek Lisesi
Tarih:  14.11.2007
Konu: Windows Vista ve Güvenlik
Konu?mac?: Baki Onur OKUTUCU 
Kat?l?mc?: 93