Arel Universitesi Bili?im Teknolojileri Semineri

Arel Universitesi Kariyer günleri sebebiyle verdigim seminerde bili?im teknolojilerinin Türkiye’deki ve dünyadaki durumu hakk?nda çe?itli istatistiklere ve üzerinde bulunulan yol haritas?na yer verdim. Keyifli bir 1 saat sonras?nda seminer ö?renci arkada?lar?m?z?n sorular?yla son buldu.

Yer:

Arel University

Tarih:

26.03.20092

Konu:

Information Techonolgy Vision

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

170