Alibeyköy And. Mes. L. Windows ve Güvenlik Semineri

Alibeyköy’de verdigimiz Windows ve güvenlik seminerinde Microsoft’un yeni güvenlik çözümü olan Forefront da dahil olmak üzere çe?itli güvenlik ö?elerinden bahsettim. 1 saat süren seminer ö?renci arkada?lar?m?z?n sorular? ile son buldu.

Yer:

Alibeykoy And. M. L.

Tarih:

02.04.2009

Konu:

Microsoft Windows Security

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

120