Active Directory’de 90 gün boyunca oturum açılmamış bilgisayarların listelenmesi / silinmesi

Active Directory’de 90 gün boyunca oturum açılmamış bilgisayarların listelenmesi

Get-ADComputer -filter * -Properties * | where{$_.lastlogondate -lt (get-date).adddays(-90)}

Yukarıdaki komut ile AD üzerindeki bilgisayarların bütün attribute’leri hedef olarak alınır ve “|” işareti (pipe) sonrasında LASTLOGONDATE attribute değerine gore filtrelenir. Bu filtreleme yapılırken şu anki tarihin 90 gün öncesinden daha eski degree sahip olan bilgisayarlar listelenir. Bu aşamadan sonra istenirse bu bilgisayarların silinmesi sağlanabilir. Bunun için;

get-adcomputer | where{$_.lastlogondate -lt (get-date).adddays(-90)} | Remove-ADComputer

Teşekkürler,

BakiOnur

Leave a Reply